מוקד חירום

חשוב לדעת! כדי לאפשר זיהוי גפ"מ (גז פחמימי מעובה) במקרה של דליפה, מוסיפים בבתי הזיקוק ריח חריף לגז המאפשר זיהוי וגילוי דליפות קטנות עד גדולות. 

מוקד החירום זמין עבורכם 24/7, התקשרו במיידית ל- 5247*

הוראות החירום מצילות חיים!
אין להשאיר בשום אופן פנייה באתר בעת חירום.
אספקת גז לעסקים
הוראות לשעת חירום

בלונים פרטיים

חירום במאגר גז מכלים

בלונים משותפים או צובר משותף

חירום במאגר גז מרכזי

זכרו!
לא להפעיל או לנתק טלפונים רגילים וסלולריים, ביפרים, מכשירי קשר, מפסק חשמלי, תאורה, מאוורר, פנסים וכו' באזור הדליפה!

במידה ואינכם בטוחים שתדעו לקיים את הפעולות בקרות חירום יש לצלצל מיידית לכיבוי אש במספר 102.