המדריך המלא לנושא חוק התקנת בלוני גז

חוק התקנת בלוני גז

משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הוא הגוף הממונה על בטיחות בגז והגוף המפקח והאמון על נושא הגפ"מ הביתי.

במדינת ישראל חוקק חוק בגז שמטרותיו הם :

 • הסדרת רישוי ספקי הגפ"מ.
 • בטיחות העיסוק בגפ"מ.

הוראותיו המרכזיות של החוק עוסקות:

 1. בחובה לבצע בדיקת תקינות למתקן גפ"מ של צרכן טרם תחילת אספקת הגפ"מ.
 2. חובת ביצוע בדיקת תקינות תקופתית לכל צרכן גפ"מ אחת ל-5 שנים.
 3. חובת רישוי של ספק גפ"מ.
 4. חובה על מי שעוסק בעבודות גפ"מ לקבל רישיון לעבודות גפ"מ.
 5. אספקת גפ"מ לצרכן בעל חוזה בכתב בלבד (בתוקף להתקשרויות מ – 1.1.2008 ואילך בלבד).
 6. חובת עריכת ביטוח חבויות המעניק כיסוי בסכום של לפחות 5 מיליון דולר.

יש בחוק עוד כמה תקנים שעוסקים בנושאי הגפ"מ:

 1. תקן 158 הינו התקן הרשמי והעיקרי העוסק בתחום הגפ"מ בחוק ובין היתר מגדיר מהם התנאים ההנדסיים להתקנת צוברים ומתקני גפ"מ, מרחקי בטיחות נדרשים, אופן ביצוע בדיקות תקניות למערכות גפ"מ וכו'. מתוקף סמכותו משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים מפקח על חברות גז, על מתקני גפ"מ ובדיקת התאמתם לדרישות התקן.
 2. ​בית משותף שבו מותקנת מערכת גפ"מ מרכזית, רשאים רוב בעלי הדירות המחוברים למערכת הגפ"מ, להחליט על החלפת ספק גפ"מ בכפוף להסכמה בכתב. לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גפ"מ נפרד לדירתם. ספק הגפ"מ היוצא מחויב למכור את צובר הגפ"מ לספק הנכנס, המעוניין בכך.
 3. בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה, שפורסמו בפברואר 2015, ספקי גפ"מ יאפשרו עיון בעלויות ממוצעות של צרכנים בעבור שירותי גפ"מ בתקופה המוגדרת בתקנות באמצעות מחשבון השוואת מחירים של משרד האנרגיה.  חברות גז מסוימות כגון שמש גז מספקות מחירים תחרותיים ואטרקטיביים.

מחיר הגפ"מ-  ​בשנת 1995 הוסר הפיקוח על מחירי הגפ"מ, לרבות דמי שימוש קבועים עבור שימוש במערכת גפ"מ מרכזית, והם נקבעים כיום בהתאם לשיקולים מסחריים של חברות הגפ"מ.

תשלומים לצרכן המחובר למערכת גפ"מ מרכזית –  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים העוסק בתשלומים עבור גפ"מ המסופק במערכת מרכזית, מסדיר בין היתר את הנושאים הבאים: ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו, מקדמת מלאי, והסכום שניתן לגבות בעקבות הפסקת אספקת גפ"מ בשל אי תשלום החשבון.

מועדי אספקת מיכלי גפ"מ (בלונים) לצרכן – צו בדבר שירות אספקת גפ"מ קובע כי יש לספק לצרכן מיכל גפ"מ תוך 16 ימים מיום הדרישה, כאשר המרחק בין מחסן חברת הגפ"מ ובין מקום הצריכה הוא עד 50 ק"מ, ובמקרים אחרים – תוך 21 יום.

שמש גז בתור חברה הקיימת מעל 30 שנה, עומדת בהוראות החוק והתקנים ומחזיקה מערך שירותים, מספקת מחירי מינימום במקסימום שירות ומאפשרת לספק לצרכן מיכל גפ"מ תוך יום עד שבוע ימים (הרבה מעבר לדרישות מועדי האספקה). 
שתפו
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

יצירת קשר

זורחים בשירות ומאירים במחיר!

מאמרים נוספים

שימוש בטוח בבלון גז

שימוש נכון ובטוח בבלון גז

מכלים מטלטלים או בשם הנפוץ בלוני גז, משמשים אותנו בשטח ובבית למספר מטרות, החל בבלוני מחנאות קטנים של 2.5 ק"ג ו- 5 ק"ג המשמשים גם לגזיות בטיולים, מנגל ובעבודה מחוץ לבית ועד הבלונים הגדולים של 12 ו- 48 ק”ג היותר נפוצים לשימוש במתקני גז ביתיים. כפי שאתם בוודאי יודעים, שימוש בגז הבישול המכונה גם גפ”מ (גז פחמימני מעובה), הינו מסוכן ביותר, דליק ומהווה חומר נפץ לכל דבר ועניין. לכן, חשוב מאוד להכיר את הנהלים להתנהגות בטוחה עם בלוני הגז שלכם, כדי למנוע חלילה פגיעה ברכוש, בגוף ובנפש.

תו תקן ישראלי לצובר גז

איך יודעים שצובר הגז המשרת את ביתך עומד בתנאי התקן הישראלי? צ'ק ליסט לצרכן

מה זה צובר גז? צובר גז הוא מיכל נייח ולא מטלטל (כגון בלוני גז של 12 ק"ג או 48 ק"ג או לחלופין מכלי מחנאות 2.5 ק"ג או 5 ק"ג) שמוטמן בתוך האדמה ומחבר בין הבית לתשתית הגז המרכזית ומזרים גז באופן קבוע מתשתית הגז המרכזית אל הבית. צובר גז מחליף את הצורך בבלוני גז.

גודל בלון גז

איך בוחרים את גודל בלון הגז המתאים?

רוצים להזמין בלון גז דרכנו אך לא יודעים להחליט מה הגודל המתאים? אנחנו כאן לפתור את הלבטים. אחרי שתקראו את המאמר הבא בטוח תבינו אילו סוגים קיימים, ומה הכי מתאים עבורכם בטרם ביצוע הזמנה.